SNABBA LEVERANSER

FRI FRAKT ÖVER 590 KR

Veganmärkningar och Certifieringar

Veganmärkningar, Icke Djurtestat & miljöcertifieringar

Det finns en hel uppsjö av olika certifieringar och märkningar runt om i världen och det kan vara svårt att hålla reda på dem alla och vad de innebär. Här listar vi de vanligaste märkningarna och certifieringarna inom när det gäller skönhets- och hygienprodukter som är vegan och inte djurtestade.

 

bdih-logo

BDIH

BDIH (Der Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen) är en sammanslutning av tyska industrier och företag för läkemedel, hälsoprodukter, mattillsatser och produkter för personlig hygien. BDIH har sitt säte i Mannheim, Tyskland, och omfattar mer än 440 producenter och distributörer. Deras riktlinjer som fastställdes 1996, ställer höga krav på råvaror, produktion och miljö.

En produkt som är certifierad enligt BDIH får inte innehålla:

 • syntetiska doftämnen
 • etoxilerade råvaror
  silikoner
 • paraffin och andra produkter från petroleum

De produkter som innehåller råvaror från växter skall så långt som möjligt komma från:

 • kontrollerade ekologiska odlingar, med kvalitet och tillgänglighet i fokus
 • kontrollerade ekologiska vilda uppsamlingar

Det betyder att en BDIH-märkt produkt inte per automatik är 100 % naturlig eller 100 % ekologisk.

Här kan du läsa mer om BDIH

 

Beauty Without Bunnies

Beauty Withpput Bunnies är organisationen PETAs cruelty free-märkning, speciellt för skönhetsprodukter.

PETA har tagit fram märkningarna “Beauty Without Bunnies – Cruelty Free” och “Beauty Without Bunnies – Cruelty Free and Vegan”.

Den första säkerställer att produkterna framställts och färdigställs utan djurtester, men kan innehålla exempelvis honung och bivax. Den andra märkningen säkerställer att produkten är vegansk och att djurtester inte har förkommit.

Mer om Beauty Bunnies

 

Choose Cruelty Free

Australiensiska organisationen CCF (Choose Cruelty Free) säkerställer att djurtester inte skett på produkterna eller dess ingredienser. Produkterna behöver inte vara veganska och kan därför innehålla animaliska ingredienser.

Choose Cruelty Free Vegan list

 

eceae-logo

ECEAE

The European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) är, som namnet antyder, en sammanslutning av europeiska djurskyddsorganisationer och arbetar för att stoppa djurförsök.

Läs mer om ECEAE här.

 

Ecocert

ECOCERT är ett franskt certifieringsorgan, grundat 1991. Det är det största certifieringsorganet i Europa och USA och gör inspektioner i över 80 länder. ECOCERT kontrollerar och granskar innehåll, råvaror, produktion samt förpackning, främst i matindustrin, men även inom kosmetika.

För att en produkt ska få certifieras enligt ECOCERT krävs det att innehållet består av minst 95 % naturliga ingredienser och minst 10% av innehållet ska komma från ekologiska odlingar. Så om du köper en produkt som är ECOCERT betyder det alltså inte per automatik att den är 100 % naturlig eller 100 % ekologisk. Det ger utrymme för att 5 % av innehållet kan vara syntetiskt/onaturligt. En del gröna skönhetsföretag väljer att inte certifiera enligt ECOCERT eftersom de anser att certifieringen inte är tillräckligt sträng.

Här kan du läsa mer

 

Fair For Life

Fair for Life är en märkning som garanterar rättvis handel och etiska arbetsförhållanden längs hela handelskedjan, från skörd till slutprodukt. Certifieringen säkerställer att mänskliga rättigheter efterföljs och att alla i handelskedjan behandlas rättvist och jämlikt samt får en skälig lön. Detta gäller för alla inblandade; bönder, odlare, producenter, förpackare, kontorspersonal etc. Företag och producenter i hela världen kan cerificera sig. Utöver de etiska kraven finns stränga miljökriterier som måste efterförljas.

Läs mer om Fair For Life.

 

fairtrade-logo

Fairtrade

Fairtrade är en internationell produktmärkning som arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för några av världens fattigaste bönder och arbetare i den tredje världen. Dessutom är miljöhänsyn en viktig del av standarden.

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

Mer om vad Fair-Trade innebär kan du läsa om här.

 

im-vegan-logo

I’m Vegan

I’M VEGAN är en veganmärkning från organisationen Djurens Rätt som gäller både livsmedel, hygienartiklar och kosmetika. Att använda märkningen I’M VEGAN är ett enkelt, tydligt och självklart sätt att visa konsumenterna att ett varumärke uppfyller de krav som Djurens Rätt ställer på veganska produkter.

Vilka kriterier måste företag uppfylla?

Produkterna som företaget vill märka upp måste vara 100 procent veganska. Inga djurförsök får förekomma och inga animaliska ingredienser eller derivat får finnas i de märkta produkterna.

 

natrue-logo

Natrue

Natrue är en märkning för hud- och skönhetsprodukter som garanterar att produkterna består av naturliga ingredienser. Natrue tillåter inga syntetiska dofter eller färgämnen, inga petroleumbaserade ämnen, silikoner eller GMO. Produkterna får heller inte vara testade på djur.

70% av ett företags produkter måste uppfylla kraven för certifiering för att en produkt ska få certifieras. Har 3 nivåer och för varje produktkategori är det fastställt mininivåer och maxinivåer för olika ämnen.

Läs mer om Natrue här

 

peta-logo

PETA

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) är med sina tre miljoner medlemmar och supportrar, världens största djurrättsorganisation.

För att bli listad av PETA eller ha logotypen ”Animal Test-Free” eller logotypen ”PETA Approved Global Animal Test Policy” måste företag och varumärken förbinda sig att aldrig genomföra, beställa, betala eller tillåta tester på djur under någon utvecklingsfas för både ingredienser och slutprodukter. De måste ha avtal med sina leverantörer som garanterar att leverantörerna aldrig, från det att avtalet undertecknas, kommer att genomföra, beställa, betala för eller tillåta tester på djur för ingredienserna som köps av företaget eller varumärket.

Gällande märkningen ‘Cruelty-Free’ och ‘Vegan’

För att betraktas som “Cruelty Free” under PETA: s Global Beauty Without Bunnies-program, måste ett företag inte bara förbjuda djurförsök utan också vägra att använda ingredienser som härrör från djur, som honung, bivax eller karmin, i sina produkter.

 

Svanenmärkt

Svanen har funnits sedan 1989 och är Nordens officiella miljömärkning som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet. Kraven gäller energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar.

För  kosmetika och hudvård gäller bland annat:

 • Ingen användning av ämnen klassificerade som cancerframkallande, mutagena, reproduktionsskadliga eller allergiframkallande.
 • Ingen användning av ämnen klassificerade som cancerframkallande, mutagena, reproduktionsskadliga eller allergiframkallande.
 • Ingen användning av ämnen på EU: s lista över ämnen som misstänks vara hormonstörande.
 • Ingen användning av mikroplast.
 • Ingen parfym i baby- och babyprodukter.

Läs mer om Svanen här

 

leaping-bunn-logo

The Leaping Bunny

Certifieringen The Leaping Bunny hittar du på märken som garanterat inte testar sina kosmetika, hygien- eller rengöringsprodukter på djur. Leaping bunny garanterar även att produkten inte säljer till Kina där djurtest är ett krav på kosmetika. Garanterar inte att produkten är vegansk, men cruelty free

Leaping Bunny är framtagen gemensamt av djurskydds- och djurrättsorganisationer i Europa och Nordamerika och används i 24 länder, där Djurens Rätt är ansvarig för listan i Sverige. Vissa av de cirka 600 märkena som är anslutna till Leaping Bunny har logotypen på förpackningarna och andra på sina hemsidor. För att få certifiera sig måste märkena uppfylla vissa kriterier och krav.

På The Leaping Bunnys internationella hemsida kan du läsa mer om vad The Leaping Bunny står för och vad märkningen betyder. Du kan även ladda ner deras mobilapp som hjälper dig att välja cruelty-free produkter.

I Sverige är det Djurens Rätt som är ansvariga för att The Leaping Bunny listan hålls uppdaterad, gå in på Djurens Rätt för en fullständig lista.

 

soil_association-logo

The Soil Association

The Soil Association startades 1946 av brittiska bönder som ville arbeta för en hållbar utveckling. Soil Association är i dag Storbritanniens största ekologiska certifieringsorgan.

En vara som bär Soil Association Organic standards märke måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser.

En produkt som bär märket ihop med texten “made with xx % organic ingredients” måste innehålla minst 70 % ekologiska ingredienser.

Återstående innehåll får inte vara genmodifierat (GMO) och får bara användas om en ekologisk version av ingrediensen ännu inte finns, eller om ämnet finns med på en restriktiv lista med syntetiska kemikalier som har granskats mot hårda kriterier gällande påverkan på hälsa och minimal miljöpåverkan.

The Soil Association är alltså en väldigt sträng certifiering.

 

vegan-society-logo

Vegan Society

Vegan Society garanterar att produkten och tillverkningsprocessen är fri från animaliska produkter, biprodukter och derivat, men också att produkten inte har testats på djur och att den inte innehåller genetiskt modifierade organismer (GMO). Denna märkning är den du ska leta efter om du med säkerhet vill veta att produkten du tänkt köpa inte innehåller några som helst animaliska ingredienser eller har djurtestats.

 

The Vegetarian Society

Vegetarian Society är en brittiskt registrerad välgörenhetsorganisation som grundades 1847 för att främja vegetarism. Vegetarian Society licensierar inte bara livsmedelsprodukter, utan även mat, dryck, alkoholhaltiga drycker, kosmetika och skönhetsprodukter, hushålls- och rengöringsprodukter, hälsoprodukter, barnprodukter och restauranger med mer.

De har två olika licensieringar:

Produkter med Vegetarian Society Approved VEGETARIAN måste uppfylla dessa kriterier:

 • Fri från alla ingredienser som härrör från slakt
 • Endast frigående ägg används
 • Ingen korskontaminering under produktionen
 • GMO-fri
 • Inga djurförsök utförda eller beställts

Produkter med Vegetarian Society Approved VEGAN måste uppfylla dessa kriterier:

 • Fri från ingredienser som härrör från djur
 • Ingen
  korskontaminering under produktionen
 • GMO-fri
 • Inga djurförsök utförda eller beställts

Läs mer om The Vegetarian Society här.