FRI FRAKT
Från 590kr

Veganmärkningar, Icke Djurtestat & övriga certifieringar

Det finns en hel uppsjö av olika certifieringar och märkningar runt om i världen och det kan vara svårt att hålla reda på dem alla och vad de innebär. Här listar vi de vanligaste märkningarna och certifieringarna inom när det gäller skönhets- och hygienprodukter som är vegan och inte djurtestade.

 

The Leaping Bunny The Leaping Bunny

Certifieringen The Leaping Bunny hittar du på märken som garanterat inte testar sina kosmetika, hygien- eller rengöringsprodukter på djur. Alla märken som är certifierade har möjlighet att använda sig av logotypen Leaping Bunny, Den skuttande kaninen. Leaping Bunny är framtagen gemensamt av djurskydds- och djurrättsorganisationer i Europa och Nordamerika och används i 24 länder, där Djurens Rätt är ansvarig för listan i Sverige. Vissa av de cirka 600 märkena som är anslutna till Leaping Bunny har logotypen på förpackningarna och andra på sina hemsidor. För att få cerifiera sig måste märkena uppfylla vissa kriterier och krav.

The Leaping Bunnys internationella hemsida kan du läsa mer om vad The Leaping Bunny står för och vad märkningen betyder. Du kan även ladda ner deras mobilapp som hjälper dig att välja cruelty-free produkter.

I Sverige är det Djurens Rätt som är ansvariga för att The Leaping Bunny listan hålls uppdaterad, gå in på Djurens Rätt för en fullständig lista.


 

Choose Cruelty Free Choose Cruelty Free

Choose Cruelty Free är en oberoende, ideell organisation baserad i Australien. De jobbar aktivt för att få ett slut på djurförsök vid tillverkning av kosmetika, toalettartiklar och andra hushållsprodukter. De har tagit fram en listor över produkter som är Cruelty Free. Här hittar du bland annat en lista över Cruelty Free kosmetika.


 

ECEAE ECEAE

The European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) är, som namnet antyder, en sammanslutning av europeiska djurskyddsorganisationer och arbetar för att stoppa djurförsök. Läs mer om ECEAE här.


 

FAIRTRADE fair trade

Fairtrade är en internationell produktmärkning som arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för några av världens fattigaste bönder och arbetare i den tredje världen. Dessutom är miljöhänsyn en viktig del av standarden.

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Mer om vad Fair-Trade innebär kan du läsa om här.


 

THE VEGAN SOCIETY the vegan society 

1944 startade The Vegan Society i Storbritannien och de skapade ordet “vegan” som också är organisationens officiella märkning. För att få bära Vegan-märkningen måste produkten vara fri från ingredienser av animaliskt ursprung, till exempel bivax eller lanolin (fett från fårull). Vegan-märkningen garanterar att produkten finns med i Vegan Societys register. Inga ingredienser får testats på djur, och vid tillverkningsmiljön får inga animaliska råvaror ha behandlats. I USA finns organisationen The Vegan Awareness Foundation eller Vegan Action och de har också en märkning som innebär samma sak som den brittiska. I deras kriterier anges inget om naturliga eller ekologiska ingredienser, vilket betyder att en produkt som är Vegan-märkt alltså per automatik inte är 100% naturlig eller 100% ekologisk.


 

THE VEGETARIAN SOCIETY the vegetarian society

The Vegetarian Society är en pedagogisk välgörenhetsorganisation som arbetar för att stödja, företräda och öka antalet vegetarianer i Storbritannien. De arbetar konstruktivt med företag, myndigheter, beslutsfattare och yrkesverksamma, men står alltid politiskt obundna. De är beroende av medlemsabonnemang och donationer för att utföra detta viktiga arbete. Grundade 1847, är de den äldsta vegetariska organisationen i världen.


 

NATRUE 

Natrue är en märkning för hud- och skönhetsprodukter som garanterar att produkterna består av naturliga ingredienser. Natrue tillåter inga syntetiska dofter eller färgämnen, inga petroleumbaserade ämnen, silikoner eller GMO. Produkterna får heller inte vara testade på djur.

70% av ett företags produkter måste uppfylla kraven för certifiering för att en produkt ska få certifieras. Har 3 nivåer och för varje produktkategori är det fastställt mininivåer och maxinivåer för olika ämnen.

www.natrue.org


 

ECOCERT 

ECOCERT är ett franskt certifieringsorgan, grundat 1991. Det är det största certifieringsorganet i Europa och USA och gör inspektioner i över 80 länder. ECOCERT kontrollerar och granskar innehåll, råvaror, produktion samt förpackning, främst i matindustrin, men även inom kosmetika.

För att en produkt ska få certifieras enligt ECOCERT krävs det att innehållet består av minst 95 % naturliga ingredienser och minst 10% av innehållet ska komma från ekologiska odlingar. Så om du köper en produkt som är ECOCERT betyder det alltså inte per automatik att den är 100 % naturlig eller 100 % ekologisk. Det ger utrymme för att 5 % av innehållet kan vara syntetiskt/onaturligt. En del gröna skönhetsföretag väljer att inte certifiera enligt ECOCERT eftersom de anser att certifieringen inte är tillräckligt sträng. 

Här kan du läsa mer


 

BDIH 

BDIH (Der Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen) är en sammanslutning av tyska industrier och företag för läkemedel, hälsoprodukter, mattillsatser och produkter för personlig hygien. BDIH har sitt säte i Mannheim, Tyskland, och omfattar mer än 440 producenter och distributörer. Deras riktlinjer som fastställdes 1996, ställer höga krav på råvaror, produktion och miljö.

En produkt som är certifierad enligt BDIH får inte innehålla:

  • syntetiska doftämnen
  • etoxilerade råvaror
  • silikoner
  • paraffin och andra produkter från petroleum

De produkter som innehåller råvaror från växter skall så långt som möjligt komma från:

  • kontrollerade ekologiska odlingar, med kvalitet och tillgänglighet i fokus
  • kontrollerade ekologiska vilda uppsamlingar

Det betyder att en BDIH-märkt produkt inte per automatik är 100 % naturlig eller 100 % ekologisk.

Här kan du läsa mer om BDIH


 

THE SOIL ASSOCIATION 

The Soil Association startades 1946 av brittiska bönder som ville arbeta för en hållbar utveckling. Soil Association är i dag Storbritanniens största ekologiska certifieringsorgan.

  • En vara som bär Soil Association Organic standards märke måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser.
  • En produkt som bär märket ihop med texten “made with xx % organic ingredients” måste innehålla minst 70 % ekologiska ingredienser.
  • Återstående innehåll får inte vara genmodifierat (GMO) och får bara användas om en ekologisk version av ingrediensen ännu inte finns, eller om ämnet finns med på en restriktiv lista med syntetiska kemikalier som har granskats mot hårda kriterier gällande påverkan på hälsa och minimal miljöpåverkan.

The Soil Association är alltså en väldigt sträng certifiering. 

Här kan du läsa mer