SNABBA LEVERANSER

FRI FRAKT ÖVER 590 KR

Stoppa spöknät i världshaven!

Ghost net

Ett högt pris – inte bara för havslevande djur

Kissed By Eco har valt ut ett nytt projekt som vi vill stödja under 2020. Varje månad skänker vi pengar till kampanjen Sea Change som på olika sätt arbetar för att skydda havets djur.

Varje år dör miljoner havsdjur av nät eller annan fiskeutrustning som lämnats eller tappats i världens hav – så kallade spöknät. Fiskeindustrin tappar eller lämnar varje år 640 000 ton utrustning i havet. Illegalt fiske förvärrar också problemet med spöknät, då båtar som fiskar illegalt oftare dumpar fiskenät för att undvika att upptäckas.

Havets invånare är inte de enda som betalar ett högt pris för det flytande skräpet. Fiskerinäringen får varje år betala miljoner för att ta bort nät som har fastnat i båtpropellrar, och den övergivna utrustningen spolas i land på kuster och orsakar nedskräpning som skadar djur även på land. 

Illegalt och oreglerat fiske påverkar också samhällens arbete för att bevara och hushålla med fisket och kan drabba livsmedelsförsörjningen över hela jorden.

Spöknät – Flytande dödsfällor

De många näten och fiskeredskapen som flyter runt i världshaven är rena dödsfällorna. Djur som valar, sälar, sköldpaddor och fåglar fastnar i näten. Över 100 000 djur årligen dödas eller skadas allvarligt i kampen för att komma loss.

Vill du vara med och skydda världens djur?

*källa World Animal Protection

Bild: Michael Pitts / naturepl.com