The Vegetarian Society är en brittiskt registrerad välgörenhetsorganisation som grundades 1847 för att främja vegetarism. The Vegetarian Society licensierar inte bara livsmedelsprodukter, utan även mat, dryck, alkoholhaltiga drycker, kosmetika och skönhetsprodukter, hushålls- och rengöringsprodukter, hälsoprodukter, barnprodukter och restauranger med mer.
De har två olika licensieringar:

Produkter med Vegetarian Society Approved VEGETARIAN måste uppfylla dessa kriterier:

– Fri från alla ingredienser som härrör från slakt
– Endast frigående ägg används
– Ingen korskontaminering under produktionen
– GMO-fri
– Inga djurförsök utförda eller beställts

Produkter med Vegetarian Society Approved VEGAN måste uppfylla dessa kriterier:

– Fri från ingredienser som härrör från djur
– Ingen korskontaminering under produktionen
– GMO-fri
– Inga djurförsök utförda eller beställts

Filter