Certifieringen The Leaping Bunny hittar du på märken som garanterat inte testar sina kosmetika, hygien- eller rengöringsprodukter på djur. Leaping bunny garanterar även att produkten inte säljer till Kina där djurtest är ett krav på kosmetika.

Leaping Bunny är framtagen gemensamt av djurskydds- och djurrättsorganisationer i Europa och Nordamerika och används i 24 länder, där Djurens Rätt är ansvarig för listan i Sverige. Vissa av de cirka 600 märkena som är anslutna till Leaping Bunny har logotypen på förpackningarna och andra på sina hemsidor. För att få certifiera sig måste märkena uppfylla vissa kriterier och krav.

På The Leaping Bunnys internationella hemsida kan du läsa mer om vad The Leaping Bunny står för och vad märkningen betyder. Du kan även ladda ner deras mobilapp som hjälper dig att välja cruelty-free produkter.

I Sverige är det Djurens Rätt som är ansvariga för att The Leaping Bunny listan hålls uppdaterad, gå in på Djurens Rätt för en fullständig lista.

Filter