Svanen har funnits sedan 1989 och är Nordens officiella miljömärkning som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet. Kraven gäller energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar.

För kosmetika och hudvård gäller bland annat:

-Ingen användning av ämnen klassificerade som cancerframkallande, mutagena, reproduktionsskadliga eller allergiframkallande.
-Ingen användning av ämnen klassificerade som cancerframkallande, mutagena, reproduktionsskadliga eller allergiframkallande.
-Ingen användning av ämnen på EU: s lista över ämnen som misstänks vara hormonstörande.
-Ingen användning av mikroplast.
-Ingen parfym i baby- och babyprodukter.

Filter