Fair for Life är en märkning som garanterar rättvis handel och etiska arbetsförhållanden längs hela handelskedjan, från skörd till slutprodukt. Certifieringen säkerställer att mänskliga rättigheter efterföljs och att alla i handelskedjan behandlas rättvist och jämlikt samt får en skälig lön. Detta gäller för alla inblandade; bönder, odlare, producenter, förpackare, kontorspersonal etc. Företag och producenter i hela världen kan cerificera sig. Utöver de etiska kraven finns stränga miljökriterier som måste efterförljas.

Filter